ERGOKIDS SINDS 2001

Aanbod

Aanbod ergotherapie

“Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van het handelen, zodat participatie (het deelnemen van mensen aan het dagelijks en maatschappelijk leven) gerealiseerd wordt ten behoeve van gezondheid en welzijn.” aldus M. van Hartingsveldt, I. Logister-Proost, A. Kinébanian Beroepsprofiel Ergotherapeut in Utrecht, Ergotherapie Nederland 2010.

Handelen, schrijven en fijne motoriek

Sensorische informatieverwerking

Beter bij de les

Ready, set, groep 3!

Jongeren

Oudercoaching

Voor scholen

Concentratie-vaardigheden en planmatig handelen