ERGOKIDS SINDS 2001

Aanmelden en vergoedingen
Aanmelden

Werkwijze

Aanmelden & intakegesprek

Na uw telefonische of email aanmelding maken we met u een afspraak. U heeft hiervoor een verwijzing van de huisarts of specialist, of u komt via directe toegang, DTE. Al onze therapeuten zijn hiervoor opgeleid. Bij een enkelvoudige hulpvraag volstaat dit vaak. Een DTE kost 15 minuten behandeltijd.

Ook moeten wij bij het begin van de behandelingen de identiteit van uw zoon of dochter controleren aan de hand van een getoond identiteitsbewijs. Dit is nodig in verband met de wet BSN nummer in de zorg.

Tijdens uw eerste bezoek zal een intakegesprek plaatsvinden. Aan de hand van de problemen in het dagelijks handelen die u beschrijft, zal samen met u en uw kind bepaald worden, wat voor u beide belangrijk is en of nader onderzoek noodzakelijk is. Hierbij kan gebruikt gemaakt worden van foto-interview, jeugdvragenlijst of een gesprek met u.

Ook kan u gevraagd worden een vragenlijst in te vullen op het gebied van zintuiglijke prikkelverwerking of zelfredzaamheid. Bij problemen in de schoolse vaardigheden krijgt u een vragenlijst voor de leerkracht. De antwoorden hierop zijn voor ons belangrijk om zo direct mogelijk op uw vraag aan te sluiten.

Behandelvoorstel

Na intakegesprek, observatie en eventueel aanvullend onderzoek, ontvangt u een verslag met ons voorstel voor behandelmogelijkheden. Dit bespreken wij met u. Daarbij is het mogelijk aan te geven wat wij voor u kunnen betekenen en hoe lang de ergotherapie ongeveer nodig zal zijn.

Ouders zijn meestal bij de behandelingen aanwezig. Zo kunt u de aangeboden behandelstrategieën ook thuis toepassen. Het geeft u daarnaast de mogelijkheid altijd in te brengen wat voor u op dat moment belangrijk is of uw vragen te stellen.

Te allen tijde is bijstelling van de behandeldoelen of evaluatie mogelijk. Adviezen voor de thuis- of schoolsituatie maken altijd deel uit van de ergotherapie.

Aan het einde van de behandeling ontvangt u een eindverslag voor uzelf en de leerkracht. U kunt dan bepalen of u dit verslag aan de leerkracht overhandigt. Eventuele andere betrokken disciplines ontvangen een verslag, als u dat wilt. Na afloop van de begeleiding vragen we u mee te werken aan een online klantentevredenheidsonderzoek, waarmee wij onze zorg waar nodig kunnen verbeteren.

 

Vergoedingen

Uren

Ergotherapie is een verstrekking in het basispakket. Er wordt 10 uur ergotherapie vergoed per kind per jaar. De uren van intake en eventueel aanvullend onderzoek gaan van deze 10 uur af.

Er zijn verscheidene ziektekostenverzekeraars die in hun aanvullende polis extra uren voor kinderen vergoeden. Wij adviseren u voor de vergoeding van ergotherapie bij kinderen uw eigen polisvoorwaarden te raadplegen.

Tarieven

Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten voor 2024. Dit betekent dat wij onze behandelingen rechtstreeks bij hen declareren en dat u geen nota ontvangt.
Ons eigen tarief voor kinderergotherapie voor 2024 bedraagt € 23,54 per kwartier verleende zorg. Voor een consult op locatie geldt een aan huistoeslag van € 32,20 per consult.

Let op: een gemaakte afspraak die niet 24 uur van te voren is afgezegd brengen wij voor € 42,50 rechtstreeks bij u in rekening. Deze nota wordt niet vergoed door uw zorgverzekering.