Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Ergokids

In de basisverzekering is ergotherapie voor 10 uur per kind opgenomen. Uren voor intake, test en besprekingen vallen hier ook onder. Bij een aantal zorgverzekeraars wordt er meer uren vergoed in de aanvullende verzekering. Ook komt het voor, dat er zich in de aanvullende verzekering een vrij te besteden bedrag bevindt. Zie hiervoor uw eigen verzekeringspolis.

Met alle grote zorgverzekeraars hebben wij een contract en declareren wij rechtstreeks. In het geval u er voor kiest de behandeling voort te zetten na de verzekerde uren, krijgt u de nota maandelijks thuis gestuurd. Onze betalingstermijn is 14 dagen. Onze tarieven worden elk jaar op de website gepubliceerd.

Wij maken u er attent op dat afspraken, die niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, voor €40,- bij u zelf in rekening worden gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt dit niet. Afmeldingen dienen telefonisch aan de behandelend therapeut doorgegeven te worden. U vindt de telefoonnummers onder ‘Contact’ op onze website.

Wij zullen u zoveel mogelijk uitleg geven over de behandeling. U kunt vragen en bespreekpunten tijdens de behandeling van uw kind aangeven of desgewenst een aparte afspraak maken. Wij gaan er van uit dat u als ouders zoveel mogelijk bij de behandeling aanwezig bent, om het geleerde thuis te kunnen oefenen en toepassen.

Wanneer u materiaal van ons te leen krijgt, gaan we er van uit dat u en uw kind hier zorgvuldig mee omgaan en dat het schoon weer terug komt. Bij beschadiging of zoek raken zullen wij de kosten van het materiaal bij u in rekening brengen.

Het eindverslag van de behandeling sturen wij naar de verwijzend arts. Voor het sturen van verslagen naar andere hulpverleners en de leerkracht vragen wij eerst uw toestemming.

In verband met de hygiëne in de praktijk, vragen wij u wratten, hoofdluis en krentenbaard altijd direct te melden. Zo kunnen we het risico op besmetting voor andere kinderen tegen gaan, Heeft u een kind met waterpokken; wilt u dit dan ook aangeven?

Wilt u de wachtkamer opgeruimd achter laten nadat uw kind daar het spelmateriaal heeft gebruikt?

Mocht u het toilet niet schoon aantreffen, wilt u dat gelijk melden?

Wij gaan uit van een goede samenwerking!