ergotherapie

Beter bij de les
Aanmeldencontactformulier

Voor wie?

Beter bij de les is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar die op de basisschool vaak moeite hebben met de aandacht en concentratie, het werkgeheugen, plannen en controleren. Dat worden ook wel ‘executieve functies’ genoemd, de regelfuncties van het brein. Deze functies spelen een belangrijke rol bij het leren. Met de training van Beter bij de les krijgen kinderen op school meer inzicht in hun leergedrag. Het kind wordt geleerd om naar het eigen functioneren te kijken, zodat het zichzelf uiteindelijk zo veel mogelijk zelfstandig kan bijsturen. Naast het aanleren van leerstrategieën ten aanzien van aandacht, planning, werkgeheugen, doel- en taakgericht gedrag en het reflecteren op eigen gedrag, wordt ook het werkgeheugen getraind met de oefeningen. Beter bij de Les is een effectieve methode en sluit goed aan bij de ergotherapeutische benaderingswijze CO-OP.

Hoe ziet een Beter bij de les traject er uit?

Vier keer in de week oefent het kind buiten de klas 1 uur met één van onze Beter bij de les trainers gedurende 6 weken. Dit zijn in totaal 25 individuele sessies. Daarnaast zijn er 3 sessies (startgesprek, tussenevaluatie, eindevaluatie) met ouder(s), waarbij tijdens de eerste en laatste sessie ook leerkracht(en) en intern begeleider aanwezig zijn. Er zijn twee trainers waarvan één van de twee het contactpersoon is voor ouders en school. Deze trainer zal ook degene zijn die aanwezig is tijdens de 3 sessies. De Beter bij de les trainer heeft elke dag even contact met de leerkracht om hetgeen het kind geleerd heeft over te dragen naar de klas. Dit laatste is een essentieel onderdeel van Beter Bij de Les, daar het kind juist in de klas moet leren toepassen wat hij/zij tijdens de training heeft geleerd. Dit is direct de belangrijkste reden waarom de sessies op school moeten plaatsvinden.

Waarom Beter bij de les met een ergotherapeut van Ergokids?

  • Alle ergotherapeuten zijn als ‘Beter bij de les’ trainer gecertificeerd.
  • Korte lijnen met leerkrachten en IB door al bestaande langdurige en intensieve samenwerking, waarin we met elkaar meedenken.
  • Voor kinderen, ouders, leerkrachten en IB al een bekend gezicht, waarbij ergotherapeuten gespecialiseerd zijn om de omgeving van het kind te versterken bij een hulpvraag.
  • Geen extra hulpverlener in een vaak al bestaand hulpverleningstraject.
  • De jarenlange samenwerkingsrelatie die Ergokids heeft met Praktijk&Co maakt het mogelijk vooraf door Praktijk& Co neuropsycholgisch diagnostisch onderzoek te doen op het gebied van de executieve functies om zo de kans van slagen van Beter bij de les vooraf goed in te schatten. Hetzelfde geldt voor Nathalie van Kordelaar voor de HB kinderen.
  • Wanneer meer zorg dan alleen het ‘Beter bij de les’ product nodig is, is deze zorg aan te vullen met de vergoeding vanuit de Zorgverzekering van de cliënt. Ergokids heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Dit kan bijvoorbeeld betreffen een Intake met ouders en kind om ook vooraf in kaart te brengen wat aanvullend zinvol  is aan ergotherapeutische interventies op het gebied van Motivatie, Sensorische informatieverwerking, advisering Zithouding of Fijne motoriek.
    Extra voor- dan wel nazorg om het product ‘Beter bij de les’ goed te borgen.

Financiering

Het Beter Bij de Les traject wordt niet vergoed door de zorgverzekering van het kind. In de meeste gevallen worden de kosten gedeeld door de school en het samenwerkingsverband UNITA. Het is altijd mogelijk om individuele ergotherapie in te zetten na afloop, wanneer blijkt dat het kind nog wat extra ondersteuning kan gebruiken wanneer het traject op school is afgerond. De individuele ergotherapie wordt vergoed door de zorgverzekering.