ergotherapie

Jongeren
Aanmeldencontactformulier

Voor wie?

Voor iedere jongere die moeite heeft om grip te houden op zijn of haar school (leven). De coaching versterkt de zelfsturing en het zelforganiserend vermogen in het dagelijks handelen.

Jongeren leven in een maatschappij waarbij er veel zelfstandigheid van hen verwacht wordt. Er is veel afleiding en de sociale druk is hoog. Het is steeds lastiger om de balans goed te houden tussen school, vrije tijd, bijbaan en sociale contacten.

De uitdaging kan op verschillende vlakken liggen. Bijvoorbeeld op de gebieden van motivatie, verwerken van zintuigprikkels, het plannen en organiseren. Als ergotherapeuten kijken we naar alle handelingsfactoren: activiteit, omgeving en persoon. We filteren er uit wat de jongere het meest nodig heeft en we coachen hen naar de oplossing.

Hoe ziet een jongeren coachingstraject er uit?

Ergokids biedt een coachingstraject van 10 sessies. We starten met een kennismaking en het verkennen van de lastige factoren. Samen stellen we een plan op met doelen vanuit de jongere. Zo werken we altijd persoons-/leerlinggericht, waardoor de motivatie hoog is.
Tijdens de coaching zullen we de zelfsturing en het zelforganiserend vermogen van de jongeren stimuleren, zodat hij/zij zelf de vaardigheden krijgt om uitdagingen aan te pakken. Door CO-OP (Cognitieve Oriëntation to daily Occupational Performance) coachingstechnieken te gebruiken als kader, kunnen we iedere jongere precies op de juiste manier verder helpen. Onze kennis van planning en organisatie, zintuiglijke prikkelverwerking, structureren en motiveren zetten we hierbij in.

De 10 sessies zullen zich verspreiden over een periode van 4 maanden, maar dit is aanpasbaar aan de behoefte en noodzaak. De coaching vindt in de basis op de praktijk plaats, maar kan in overleg af en toe ook via beeldbellen gedaan worden.

Door wie?

Alle ergotherapeuten van Ergokids kunnen dit coachingstraject begeleiden. Er wordt gekeken welke therapeut het beste bij de jongere past.
In samenwerking met:
* Ouder(s)/verzorgers
* School, mentoren en/of zorgcoördinatoren
* Andere disciplines, zoals psycholoog of orthopedagoog
* Werkgevers

Financiering

Het coachingstraject wordt vergoed door de zorgverzekeraar voor 10 uur vanuit de basisverzekering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer uren vanuit enkele pakketten in de aanvullende verzekering. Mocht er meer begeleiding wenselijk zijn, dan kan dit ook door ouders zelf gefinancierd worden.

Ervaringen van jongeren

Chantal (17): ‘De ergotherapeut heeft mij geholpen om mijn leven inzichtelijk te maken. Samen met de ergotherapeut heb ik de doelen bedacht, waardoor het echt mijn proces is geweest. Ik heb mijn planning op orde gekregen en mijn motivatie en drive om te leren terug gevonden.’

Pieter (13): ‘De ergotherapeut heeft er voor gezorgd dat ik makkelijker om ga met verandering en minder moe ben aan het einde van de dag. Door meer op mijn eigen stress factoren te letten en daar wat aan te doen, ga ik met meer plezier naar school.’